Jak dál v politice globální i lokální strategie

 

 

 

1.      Jasně říct veřejnosti, na jaké vývojové trajektorii lidstvo příroda jsme, tedy v globální ekologické nerovnováze. Příčiny jsou MEZE RŮSTU tedy na nerostoucí Zemi roste přelidnění a roste konzumní spotřeba nad meze přírody. Chceme-li zabránit brzkému zhroucení civilizace s otřesným utrpením je prioritou politického rozhodování SNÍŽIT ZÁTĚŽ PŘÍRODY a dostat vztah lidé příroda do udržitelných mezí!

 

2.      Řízení společnosti musí převzít nejschopnější OSOBNOSTI. S vědomím veřejnosti ustanovit VŮDCOVSKOU DEMOKRACII. Kdykoliv odvolatelných vyměnitelných vládců. RECEPTY VLÁDNUTÍ bude získávat z POLITICKÉ AKADEMIE to je z fóra, kde může každý přijít s návrhem řešení a v soutěži bude ohodnocen. Nejlepší návrh bude doporučen řídící osobnosti a jejímu týmu. To je nejúčinnější a demokratický postup.

 

3.      Společenské pozice musí převzít iniciativní schopní občané usilující co nejefektivněji o dosažení veřejně prospěšných ekologických cílů. K tomu je třeba vytvořit nové organizační složky.

 

4.      Přejít na řízené plánované hospodářství nejzákladnějších potřeb. Odstranit sociální nerovnost v osobní spotřebě. V populační politice co nejdříve mezinárodně uzákonit DVA PORODY a dost! Jinak nebude budoucnost pro ŽÁDNÉ DĚTI. Společenskou energii věnovat maximálně na obnovu přírody, jakožto naší lidské existenční základny.

 

5.      Na mezinárodní úrovni zahájit intenzivní spolupráci k ustanovení SVĚTOVÉ univerzální VLÁDY hlavních rámcových strategií. To umožní zastavit závody ve zbrojení a usměrňovat globální hospodářství, neboť přírodní zdroje jsou na Zemi nerovnoměrně dostupné.

 

6.      Do oblasti vědy, výzkumu a nových technologií věnovat jen tolik celospolečenských prostředků, kde je naděje na jejich racionální hospodářskou návratnost.

 

7.      Předpokladem těchto zásadních změn je dominantní pozice v informačních tocích! Ne cenzura.

 

 

 

V Brně dne 15.4.2012

 

 

 

Jiří Ohnutek

Bellova 28

623 00 Brno

Kontakt: 607 648 600, jiri.ekolog@email.cz