NÁVRH METODY

 

Hledání nejlepšího řešení HODNOTÍCÍ METODA

 

 

 

Každý přihlášený účastník této společenské soutěže o hledání nejlepších politických řešení si sám vybere problém (jeden, či více) , který zná a chce jej řešit a písemně jej zpracuje na formát jedné strany A4 to je limit! Zde uvede popíše problém a navrhne řešení. Toto jednostránkové dílo je třeba přepsat určenou písařkou pro snadný přehled, jednotnost a uložení pro další použití.

 

Tento tvůrčí návrh odevzdá ve stanoveném termínu organizátorovi, který jej rozmnožený rozdá hodnotitelům. Např. může být, že k jednomu termínu bude podáno 8 návrhů řešení a zájem ohodnotit je bude mít 20 posluchačů. (Každý hodnotitel obdrží podané návrhy, což je celkem 8 x 20 kopií).Organizátor určí termín odevzdání hodnocení, např. příští přednášku. Hodnotitel si doma návrhy prostuduje a napíše body, tedy na kolik si text návrhu cení.

 

Doporučuji tuto stupnici hodnocení:

 

Všichni účastníci soutěže, autoři i hodnotitelé uvedou svoje plné jméno, adresu a telefon.

 

Návrhy, které obdrží 2 a 3 body půjdou do dalšího kola, kde je autor představí. Na představení návrhu bude mít limit cca 10 minut a stejný čas bude mít oponentura. Za 2 hodiny tak lze představit max. 5 návrhů.

 

Ve 2. kole přítomní opět ohodnotí návrh, ale už jen dvěma stupni.

        2 body dobrý nápad

        3 body výborné řešení

 

Toto hodnocení zaznamená ihned po každém návrhu organizátor.

 

Uvedená dvě kola jsou postačující k předání utříděných návrhů děl novinářům, redaktorům a tím veřejnosti k širšímu posouzení.

 

 

 

V Brně dne 6. října 2010

 

 

Navrhl:

Jiří Ohnutek

Bellova 28, 623 00 Brno

Kontakt: 607 648 600