Pane starosto a všichni zastupitelé Vinohrad,

dovoluji si vás upozornit ( i zastupitele Židenic), že v lokalitě zelených ploch od polikliniky Viniční až po ul.Šedova k domovu seniorů máte neuvěřitelný NEPOŘÁDEK ! Zvláště v trase od parkoviště okolo hřiště po betonové cestě nahoru--samá černá skládka, spáleniště a zde sídlící bezdomovci pálící umělé hmoty ! Již léta zde chodím a je to čím dál horší a jedovatý dým se valí na občany --již dvakrát jsem volal policii....
Sdělte mi prosím jak budete problém řešit--nic podobného jsem v Brně neviděl. Čekám na vaši písemnou odpověď, děkuji.

Jiří Ohnutek Bellova 28 , 623 00 Brno


.................. Sídlo bezdomovců ........................................ U bezdomovců ...................
=======================================================================================

Vážený pane Ohnutku,

sdílím spolu se svými kolegy Vaši nelibost nad stavem v prostoru mezi poliklinikou na Viniční ulicí a ulicí Šedova. Musím se však ohradit vůči Vaší formulaci: „…máte neuvěřitelný NEPOŘÁDEK“. Pozemky, o kterých hovoříte nejsou pozemky ve správě či vlastnictví obce. Jedná se o pozemky veskrze soukromé a naše městská část má tedy značně omezené prostředky v boji s původci oněch nepořádků. Jedná se o pozemky – zahrádky v soukromém vlastnictví, jejichž majitelé se o ne zřejmě nedbale starají. Ze strany obce budou právě nyní majitelé těchto soukromých pozemků opět upozorněni na nepořádek na svých pozemcích – zahradách a vyzváni k odpovídající péči o svůj majetek. Nepořádek, který na těchto pozemcích vládne je převážně „tvořen“ lidmi bez domova. I naše městská část žádá složky městské policie a sledování tohoto území a o zákroky proti původcům nepořádku. Budeme tak do budoucna konat i nadále neboť je to v podstatě jediná možnost jak bezprostředně čelit tomuto neduhu. Děkuji Vám, vážený pane Ohnutku, že tak činíte také. Jako trvalé a schůdné řešení spatřujeme v krocích a záměrech jedné developerské firmy (její jméno teď není podstatné), která hodlá na tomto území postavit menší obytnou zónu z nízkopodlažních bytových domů. Podle informací, které mám, se firma snaží postupně vykoupit ony soukromé pozemky – zahrady, záměr projekčně připravuje a jedná s Magistrátem města Brna. Ze strany naší městské části byly již v nedávné minulosti činěny kroky podporující onen záměr: rada m.č. schválila záměr postavit na onom území obytnou zónu z nízkopodlažních domů a v rámci změn územního plánu města Brna iniciovala vinohradská městská část a rovněž schválila změnu územního plánu tohoto prostoru tak, aby bylo možné výstavbu obytné zóny provést. Vážený pane Ohnoutku, jsem rád, že situace v prostoru pod ulicí Šedova vám není lhostejná. Věřte mi, že sdílím Vaše pohledy na tamější dění. Rád se s Vámi setkám a osobně si s Vámi o předestřené problematice pohovořím. Pokud máte zájem si situaci osobně probrat, dohodněte si, prosím, schůzku se mnou na tlf. 544 233 513 (moje sekretářka a současně spojovatelna).

Přeji Vám hezký den a těším se na setkání s Vámi. Jiří Čejka, starosta Vinohrad


.................... U cesty ........................................................... U hřiště .............................
========================================================================================

Vážený pane starosto Čejko, zastupitelé Vinohrad

Děkuji za Vaši rychlou odpověď a nabídku ke schůzce.

Vaše „řešení“ odstranění nepořádku v zelené lokalitě (původně zahrádek) však spočívá v developerské výstavbě nízkopodlažních bytových domů, což považuji v době prohlubující se ekologické krize za zcela špatné!
Vedení města v čele s primátorem by mělo předně neprodleně udělat revizi využitelnosti všech budov ve městě - budeme se divit... a zastavit výstavbu na zelených plochách - „plicích obyvatelstva“.
Navrhuji jiné řešení, co dělat a přeji si, abyste s ním seznámili veřejnost dříve, než zeleň ve městě v podstatě zabetonujete. Chápu, že většina pozemků je soukromá, to však nesnímá z radnice politickou zodpovědnost za území. Apel na soukromníky k úklidu ploch, kteří chtějí draze prodat „své“ zpustlé zahrádky jako stavební parcely je k ničemu. Jsem dokonce přesvědčen, že mnozí tito majitelé záměrně dovolují noční příjezd nákladních aut, které zde sypou hromady odpadu a bezdomovci je ještě doplňují – je to „politika peněz a betonářů“.
Podotýkám, že v tomto státě jsou zákony koncipovány tak, aby více vyhovovaly darebákům, byznysmenům a škůdcům. O blaho lidu a jeho zdravotní stav zdaleka nejde!
Jako příklad uvádím nemohoucnost zásahu státní inspekce životního prostředí, neboť nemá zákonné páky k sankcionování soukromých fyzických osob.
Bezdomovci přiživující se pálením kabelů a rozbíjením odpadů, to je samostatná kapitola destruktivního kapitalizmu. Zde je třeba usilovat o izolaci hygienicky závadných osob, alkoholiků, škůdců od ještě zdravé většinové populace a hlavně reorganizovat společnost tak, aby všichni měli možnost společensky užitečné práce.
Přesto i za současného chaosu mohu uvést pozitivní příklad a to vedení radnice Jundrov, kde nechali předem udělat anketu s občany a společně pak zachránili zelený kopec Na Jurance před zástavbou.
Při dozorování území spoléhat na městskou policii je úsměvné. Řešením je nová poloprofesionální organizace domobrany z místních řádných občanů (sloužících non stop) s novými výraznými pravomocemi (včetně důvodného vstupu do soukromí), placených z peněz po zrušené městské policii a podléhající přímo zvolenému starostovi, na základě nejlepší, dnes už ekologické vize.
Jak vidíte, vážení zastupitelé, a čtete na www.jirkaklub.cz, je náš pohled na řízení věcí veřejných zcela odlišný od stávající „mašinérie“, která vede s jistotou ke zhroucení společnosti, neboť prakticky nereaguje na nárůst skutečných problémů.
Místo osobní schůzky navrhuji Vám, pane starosto, veřejnou mediální diskuzi o komplexnosti otázek životního prostředí a uvidíme, co občané pak řeknou. Představa nás, přátel přírody. je zbudovat zde veřejný park i třeba s menší zahradní nekuřáckou taneční restaurací pro denní odpočinek občanů přelidněných Židenic i Vinohrad. Zde žijící lidé nemají ani zdaleka tolik zeleně, jako např. v Jundrově.

Hlavní vinu nenesou nenasytní investoři, ale neekologické vedení radnic a nevědomá veřejnost. Změnit to může jen dominantní ekologická osvěta, diskuze v informačních tocích a ta se nekoná.

S pozdravem

Jiří Ohnutek
Bellova 28
623 00 Brno


.................. Vedle cesty .......................................................... Zahradní chatky ...................