PROČ SE OMEZOVAT

 

Spotřeba

Proč se omezovat, když je všeho dost, pouze nerovnoměrně rozdělováno? (růst bohatých a chudých).

 

Populace

Proč omezovat růst populace?

 

Jak však udržet kvalitní lidské stádo, tedy nepřestárlé a produktivní lidstvo? Jedině tak, že se pokusíme převést obyvatelstvo na zdravý životní styl. Aby tedy mohli být dlouhodobě aktivní a pracovat. Samozřejmostí je řízené ústupové hospodářství. Těm, kteří už pak budou zcela vyřazeni a stanou se celku zátěží je třeba vhodně pomoci dle jejich přání k dobrovolnému ukončení existence ve prospěch potomků. Jinak nelze mír udržet. Snažit se na přetíženém území zvyšovat porodnost tak, aby bylo více produktivních osob a mohli uživit (ubránit) čím dál více důchodců je sebevražda celku . Všechno totiž nejde, musí se upřednostňovat!

Okamžitým opatřením nezbytným k přežití je racionalizace celého hospodářství, školství a lidského konání vůbec. Neboť vyhazujeme miliardy z oken, a to na všech úrovních. Zátěž Země ekologická stopa má své meze, limity. Ty stále více se zrychlením překračujeme a blížíme se ke své globální sebedestrukci.

Zadarmo drahé dnešní užvaněné akademické elity placené občany nám o kolapsech civilizací (neglobálních) říkají, že se tak vlastně obrozujeme (fénix vstává z popela). Začal bych tedy u nich. Ostrou veřejnou diskusí hledáním nejlepších řešení bych pitomce vymetl a poslal je na užitečnou práci!

Je povinností člověka pokusit se o maximum ve snaze o přežití svého druhu. Na zázraky, spasitele a superekologické technologie nevěřím.

 

 

Jiří Ohnutek, Bellova 28, 623 00 Brno

e-mail: jiri.ekolog@email.cz, 607 648 600

V Brně 23.12.2012