Projev na zastupitelstvu města Brna

dne 9.4.2013, čas 8.30 hod.

 

 

Jsem Jiří Ohnutek, zdravím občany i zmatené novináře, kteří nemají dost odvahy sloužit pravdě. Takzvané zástupce lidu pozdravit nemohu, neboť to, co převážně předvádějí, je sabotáž  demokracie a velezrada na řízení společnosti!

 

Na vývojové trajektorii lidstvo – příroda, jsme již jasně na cestě k zániku naší civilizace z důvodu přetížení globálního ekosystému. To platí i pro naše území. Růst populace a průměrné spotřeby na nerostoucí Zemi je sebevražda, násobená ještě konzumním závodem v kapitalismu. Místo, aby média a politici byli na poplach, jsou informační toky plné balastu a chaosu. Proto chceme být slyšeni. Žádáme tímto zavedení skutečné demokracie – viz náš leták.

 

Ekologické problémy žádají např. ihned ukončit zábory další půdy a provést revizi využitelnosti všech stávajících prostor. Ve městech zavést hromadnou dopravu placenou plošnou daní. Motorismus je vůbec nutné zlo, je třeba jej omezit a ukončit jeho propagaci i např. omezením hluku autodromu v lesích klidu na úroveň hluku dálnice a ukončit dotace všech všeobecně neprospěšných činností. U místních problémů, jako vandalismus, poškozování ŽP, ohrožení bezpečnosti, rušení klidu … je třeba začít neprodleně vytvářet místní poloprofesionální domobranu místo městské policie, podřízenou přímo zvolenému starostovi ve skutečně svobodných volbách s jasnými programy, globální i místní vizí! V populační politice, která je rozhodujícím faktorem a pro nás snažší, než v rozvojových zemích zavést pravidlo 2 porody a dost. I pomocí konstantních plošných přídavků na děti a omezit příliv cizinců.

 

Zde mi po 2 minutách primátor Onderka vypnul mikrofon s poznámkou „pro pobavení to stačilo“.

Pokračuje zbytek textu projevu:

Pro zdraví obyvatelstva je třeba izolovat hygienicky, sociálně závadné osoby a převést je do specielních středisek s ozdravným programem, placených milionářskou daní, neboť ti přispěli k nezaměstnanosti a pádu lidí se slabou vůlí na úroveň nemocných polozvířat. Ekologická osvěta musí dostat absolutní prioritu – ovšem taková, jako je např. úroveň informací uvedená v knize „Země na misce vah“. Pouhé třídění odpadů a jízda na kole nás nespasí.

 

Letošní  JAROZIMA je jen malá výstraha!

 

Děkuji za pozornost.

 

PS:

Náš leták s požadavky na skutečnou demokracii jsem předal v sále členům rady a byl veřejně vylepen v městské části Kohoutovice a zaslán novinám.