< návrat zpět

EKOLOGICKÁ POLITIKA , VZKAZY, NAZORY


Téma: POLITICKÁ EKOLOGICKÁ AKADEMIE - novinka !!! rss

Zaslal/a 27.1.2018 14:27

PEA Politická ekologická akademie
(Jirka a kolektiv)

Zakládám tímto Politickou ekologickou akademii, kterou se budu snažit vést dle svých nejlepších znalostí, schopností a třicetiletých zkušeností.
PEA je vzdělávací institut, který má za úkol seznamovat veřejnost s hlavními společenskými problémy a hledat nejefektivnější řešení. Navazuje na naši původní celostátní iniciativu – Nové hnutí (Charta 97). Představuje však novou kvalitu.

Naše úvahy budou vycházet z Globálního programu přežití představeného na UK r.98 a posléze na Fórech 2000 i z diskuzí na www.jirkaklub.cz a budou postupně doplňovány, precizovány dle nejlepších návrhů přijatých na našich setkáních. Budeme se zabývat hlavními problémy, nikoli druhořadými, jako např. přesun nádraží v Brně, rozvojem a růstem infrastruktury, dopravou atd. Rozhodující je totiž změna chování – životního stylu obyvatelstva, směrem k ekologické šetrnosti, k omezení růstu (omezíme-li růst, nemusíme vytvářet nové kapacity). Je třeba začít rozlišovat co je pro život potřebné a co je nadbytečný rozmar. Na setkáních si budeme vyměňovat i vlastní zkušenosti z našeho skromnějšího, však šťastnějšího životního stylu, provázeného menším finančním příjmem.

Chceme-li totiž něco úspěšně propagovat, musíme být sami vzorem.

Krédo akademie je: POPIŠ stručně společenský PROBLÉM a navrhni ŘEŠENÍ !

Naše idea pochází z historického faktu, že poprvé ve známých dějinách dostalo přemnožené nadpotřební lidstvo v systému maximalizace zisku ekosystém Země do globální nerovnováhy. Pokračování tohoto trendu znamená rozkolísání přírodních sil, enormní poškození životního prostředí, přičemž důsledkem budou akcelerovat války o zdroje a prostor. Jediná možnost pokusu o záchranu je SEBEOMEZENÍ nás lidí a vzájemná spolupráce. Bez získání vědomí veřejnosti, alespoň kritického množství, nejde otáčet sebevražedný trend.

Pro PEA budu trpělivě hledat spolupracovníky a vytvářet řídící tým. Zdaří-li se dávat dohromady lidi a získávat spolupracovníky, může naše uskupení vytvářet postupně přiměřený politický tlak na úpravu zákonů, pravidel pro změnu chování ostatních.
Je třeba zastavit růst populace, šíleného konzumu a pokusit se pomoci přírodě k její obnově. Takovýto politický institut musí mít svobodu tvorby a získat podporu pro svoji mimořádně závažnou práci. Nemůže spadat pod žádnou politickou stranu, neboť by ztratil svoji sílu pro vytváření a prosazování efektivních receptů. Vidím to i jako dvacetiletý člen MDA. Tento osvětový spolek funguje jen jako přípravka námětů, z nichž si vedení ČSSD vybírá, co se jim hodí – to je uboze málo.

Tak pokračuje ekologická nevědomost u občanů a od ní se odvíjí i politická impotence při řízení státu. Jedeme tedy dál, naplno do propasti !

Pokusme se tomu zabránit, čekám na Vás, na další nelhostejné lidi.

Dne 28.1.2018 Jiří Ohnutek
623 00 Brno , Bellova 28
tel: 607 648 600
email : jiri.ekolog@email.cz


, #001411
Když budu co platná! Jsem už věkovitá! A právě že hodně pamatuji, jak vypadala příroda a pole! Jsem vzděláním fytotechnik a teď se jen bezmocně zlobím
http://www.kotarbova.eu/?page_id=8364
, #001414
Výborně, sejdeme se...
Sdělte mi prosím email i mobil.
Jirka mob. 607 648 600
, #001415
Prvořadé je nástupiště - seřadiště
Jaká je délka nástupiště, záleží na tom, jak rychle jede vlak do kterého nastupujeme
Shodneme se na tom, že vlak můžeme zpomalit anebo zrychlit,
a to i před i potom, jak do něho nastoupíme?
Anebo PEA nemá liniovou povahu, není to cesta, není to trať?
Dítě má nejdříve otázky, aby problémy byly řešitelné