< návrat zpět

EKOLOGICKÁ POLITIKA , VZKAZY, NAZORY


Téma: TAJEMSTVÍ CIKÁNŮ rss

Zaslal/a 22.4.2018 7:17

TAJEMSTVÍ CIKÁNŮ
--------------------------------
Dlouho už mi vrtá hlavou, odkud se bere naprosto evidentní hájení Cikánů a jejich politická - mediální ochrana hraničící až s podlézavostí "našich " vládnoucích zástupců.

Zatím pozoruji 3 faktory :
- podobnost osudu ŽIDŮM, také to byl po světě rozptýlený národ bez svého státu, spolu trpěli v koncentráku (každý z jiné příčiny - židé jako finanční spekulanti a vládci bankovní, politické moci /cikáni jako nepracující příživníci).
- snaha pomoci menšině , aniž se domýšlí kam to vede
- ochrana lidí mající v sobě stopy z předcivilizační éry (popíši podrobněji)

Připomeňme si co jsou HLAVNÍ PŘÍČINY dnešní GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ KRIZE
1 - PŘELIDNĚNÍ
2 - NADSPOTŘEBA
3 - SYSTÉM maximalizace zisku
4 - CIVILIZAČNÍ FAKTOR " POKROKU "

* Původní lidé se obživovali SBĚREM, LOVEM a KOŘISTĚNÍM . Za svou obživou museli cestovat-- KOČOVAT a původně dokonce pěšky, svůj celý majetek nesli na zádech (vlastnictví nemělo smysl ....tak už to známe... např. ze severoamerických indiánů a CIKÁNŮ již s vozy).

* Později už početnější populace, se obživovala pastevectvím, zemědělstvím, chovem dobytka a již výraznějším využívaní přírodních zdrojů

* První miliarda lidí byla na Zemi okolo roku 1800, takto početné lidstvo už skočilo do průmyslové revoluce a začalo zásadní rabování přírodních zdrojů i znečišťování životního prostředí pro takto namnožené lidstvo . Výrazným prvkem byla pro většinu PRÁCE, od rána do večera , v továrnách,
dolech, v zemědělství ...se dá mluvit až o otrocké práci.

TAKTO VÝVOJ POKRAČOVAL až do 20 století, kdy lidstvo dostalo přetíženou PŘÍRODU do stavu GLOBÁLNÍ NEROVNOVÁHY ! Pokračování takového RŮSTU na NEROSTOUCÍ Zemi, vede zcela jistě ke zničení civilizace a pravděpodobně i k vyřazení člověka z koloběhu života a to vše ohromnou VÁLKOU o PŘEŽITÍ.
Tento vývojový proces se zdá být nevratný. Osobně se nemohu smířit s tím , že jsme jako lidé takto naprogramováni - snad ne.
PODSTATA co mě zajímá leží v tom, že i přes vyspělý - vysokoškolský systém vzdělávání, v době letu do kosmu, počítačů a využívání jaderné energie - jsme ZTRATILI INTELIGENCI !

INTELIGENCE JE SCHOPNOST REAGOVAT NA NOVOU SITUACI.

GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÁ KRIZE JE ZCELA ZÁSADNĚ NOVÁ SITUACE !!!

Blížíme se stále rychleji ekologické propasti a lidstvo NIC ! Tedy snaží se třídit odpad a někteří preferují kolo...pravda máme nějaké čisticí technologie...TO JE VŠAK CELKOVĚ ÚSMĚVNÉ....a na trend ke kolapsu to nemá vliv !

BEZ OTOČENÍ CHODU SPOLEČNOSTI K SEBEOMEZENÍ NENÍ NADĚJE ...

Teď se vrátím k bodu č. 4 CIVILIZAČNÍ FAKTOR POKROKU a k PRÁCI !!!
Původní, přírodní lidé (dle mého) systematickou práci neznali. Dále uvedu jen hesla k uvažování.

*Ottův slovník naučný říká - " Práce je poslední zoufalá možnost běžných občanů, kterak získat finančních prostředků za účelem živobytí ".

* Ekonomický pohled - " Práce je cílevědomá lidská činnost, která s použitím přírodních zdrojů a kapitálu, vytváří statky a služby k uspokojení potřeb.
....................................................................................................
Mé poznámky :
* Nadměrná práce je ekologicky zhoubná činnost..Práce člověka od přírody vzdaluje, jeho napojení na energii, jeho uvolnění, meditace - slábne.
* Člověk se v civilizaci obživuje prací a to buď "otrockou" , monotóní,stále opakované úkony nebo " tvůrčí " , něco vytváří , zahradničí, konstruuje a přemýšlí jak dál...
* Honbou za nadbytečným konzumem mnozí pracují od nevidím do nevidím , rabují navíc přírodu a jejich pocit štěstí ze života je pochybný...

PRÁCE PŘÍRODU PŘETVÁŘÍ . PŮVODNÍ PŘÍRODU jako celek NELZE ZLEPŠIT - je DOKONALÁ.
Naše jakékoliv úpravy jsou pro naše potřeby, potřeby lidí a to má SVÉ MEZE !

CIKÁNI tedy představují zbytky původního archetypu člověka , nesou v sobě geny , které nelze změnit. Nelze je tedy předělat na náš životní styl. Můžeme zkusit nějaký šikovný kompromis jak udělat jejich život aspoň trochu kompatibilní s většinou (zatím většinou).

TO VŠE JE MOŽNÉ, NELZE VŠAK JIM NADÁLE PONECHAT JEJICH DEMOGRAFICKOU EXPANZI, SÍLU - která nás ostatní (a posléze i je) zničí.

O tom se musí veřejně mluvit , odborníci musí mít PŘEHLED o jejich populaci a vést s nimi otevřený dialog - pokud to půjde.
JSEM PRO MÍROVÉ, ale efektivní ŘEŠENÍ .

Jiří Ohnutek www.jirkaklub.cz


Nebyly zaslány žádné odpovědi.