< návrat zpět

EKOLOGICKÁ POLITIKA , VZKAZY, NAZORY


Téma: Kapitalismus, socialismus a budoucnost rss

Zaslal/a 23.4.2018 6:38

MDA Brno, úterní přednáška Ilony Švihlíkové a Miroslava Tejkla
Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
zvu Vás a Vaše známé na přednášku, která se uskuteční v úterý dne 24.4.2017 v 17. hod. v zasedací místnosti ve 2.patře budovy Pozemstavu na Masarykově 31 v Brně. Knihu, která bude na ní představena si budete moci zakoupit s věnováním autorů. Téma přednášky:

Kapitalismus, socialismus a budoucnost
Nová kniha níže uvedených autorů „Kapitalismus, socialismus a budoucnost“ kriticky analyzuje oba dva systémy, které zkoumá především z hlediska jejich legitimity. Její autoři ukazují, že byl-li kapitalismus svého času legitimním systémem, dnes to již neplatí. Je totiž stále zřejmější, že v současné fázi kapitalismu se místo standardního zisku čím dál více prosazuje princip renty, s níž jsou nutně spojena privilegia úzké skupiny. Pro tuto privilegovanou elitu je příznačné, že její příjmy jsou neúměrně vysoké oproti nedostatečným příležitostem, které poskytuje druhým a společnosti jako celku, a oproti daním, jež platí a jež se neúprosně přesunuly z nejbohatších na společenskou většinu.
Budoucnost je spjata se stále dynamičtějším technickým rozvojem, automatizací a robotizací. Autoři publikace se proto zabývají také otázkou, jakým způsobem nové technologie proměňují současné mocenské vztahy, respektive jak se k nim současné mocenské a příjmové elity staví. Zaobírají se snahami o zneužívání vyspělých technologií k mocenským a represivním účelům, ale také se zamýšlejí nad potenciálem pracovně-úsporných technologií a moderních technologických postupů umožňujících sdílení. Ty sice dosud působí v rámci stávajícího systému, jelikož však mají povahu veřejného
statku, stále více logiku současného řádu přerůstají. Povaha těchto technologií je jedním ze znaků svědčících o tom, že nový, od kapitalismu kvalitativně odlišný systém je již dnes „doma mezi námi“, neboť – jak vysvětlují autoři knihy – „Mikeš už přišel“...

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.,
ekonomka, vš. učitelka, levicová aktivistka, zakladatelka Alternativy Zdola
JUDr. Miroslav Tejkl,
politik soc. dem. v Pardubickém kraji, publikuje texty z oblasti historie, politické ekonomie a systémových změn.

Věřím, že si tuto přednášku nedáte ujít a pozvete na ni i své přátele.

Dušan Krátký, klub MDA Brno
mobil: 605 566 336
kratky.dusan@seznam.cz


Nebyly zaslány žádné odpovědi.