< návrat zpět

DOBRÉ RADY


Téma: Beyond the Limits , USA - r. 1992 rss

Zaslal/a 7.11.2015 8:34

Dokážeme pohnout národy a lidmi směrem k trvalé udržitelnosti ?
Takový pohyb by byl změnou společnosti srovnatelnou co do rozsahu pouze se dvěma jinými změnami: zemědělskou revolucí pozdního neolitu a průmyslovou revolucí posledních dvou století.Tyto revoluce byly postupné, spontánní a do značné míry mimovolné. Tato bude muset být plně vědomou operací, vedenou nejlepším předvídáním, jaké může věda poskytnout...Pokud to skutečně uděláme,bude to něco absolutně unikátního v historii existence lidstva na Zemi.
Text z knihy D.Meadows - PŘEKROČENÍ MEZÍ


Nebyly zaslány žádné odpovědi.