< návrat zpět

DOBRÉ RADY


Téma: Jsme JEDNO - 1 rss

Zaslal/a 17.10.2016 7:32

Není pochyb, že naše lidské VĚDOMÍ (vědomí všech živých bytostí) pochází z JEDNOHO ZDROJE. Tam se také po smrti vrací. Času ztrávenému na Zemi, říkáme život. Zde je JEDNO společné vědomí rozloženo na miliony dílčích ORIGINÁLŮ s omezeným samostatným myšlením i následným konáním.
Jsme " rozbiti " na různé náboženství, ideologie...Vytváříme tak neuvěřitelné divadlo pro neznámého tvůrce - pokud existuje. Proč to tak je nevíme.
Pouze máme ověřeno, že pokud táhnem za jeden provaz - dosáhneme vytčeného cíle snáze, než když se dereme každý zvlášť.Najít však v teto různosti optimální mírovou cestu k přežívání je velmi obtížné. Zvláště když jeden "hot a druhý čehý ".


Nebyly zaslány žádné odpovědi.